Bonfarto team: specialized therapists

Bonfarto is een therapeutisch centrum voor een breed publiek. Elke therapeut is gespecialiseerd binnen haar domein.

Binnen dit centrum kunnen zowel kleuters, kinderen en volwassenen terecht.

Sylvie Geerdens

Kinderen & Volwassenen

0477 200 416

 • Psychotherapie
 • Speltherapie
 • Babytherapie

Marleen Princen

Volwassenen

0475  609 074

 • Psychotherapie
 • Relatietherapie

 • Rouwverwerking bij het verlies van een huisdier

Bojoura Schouten

Kinderen

0470 231 694

 • Sherborne

 • Babymassage en – yoga

Baby’s en kinderen

Oorsprong:    Babymassage is veelal gebaseerd op de Zweedse (of klassieke) massage en de Shantala-massage. De Zweedse massage gaat voornamelijk uit van de anatomie en bloedstroomrichting. Shantala-massage is een uit de ayurvedische massage (natuurgeneeskundige behandelmethode toegepast ter ontgifting, verjonging, ontspanning, preventief en ter behandeling van eventuele klachten) ontstane vorm van babymassage die van moeder op dochter wordt overgegeven in de Indiase traditie.

Wat houdt het in:    Baby’s hebben een aangeboren behoefte aan aanraking of ‘huidhonger’. Bij babymassage wordt gewerkt aan de hand van warm contact, wrijven, strijken en kneden van verschillende lichaamsdelen met lichte tot (zodra de baby dit gewend is en graag heeft) stevige druk. De huid, spieren, weefsels en organen worden gemanipuleerd.

Doelstelling en effecten:   Babymassage stimuleert de doorbloeding van de spieren, weefsels en de huid en creëert een gelegenheid van huidcontact en liefdevolle aanraking. Terwijl we masseren communiceren we met de baby waardoor naast het lichaam en de huid (tastzin) ook andere zintuigen (zien, horen), de taalontwikkeling en ouder-kind interactie gestimuleerd worden. 

Mogelijke effecten op baby’s:

 • Stimuleert de bloeddoorstroming van spieren, weefsels en huid
 • Rustiger en dieper slapen
 • Verbeteren van de ademhaling
 • Positief effect op de gemoedstoestand
 • Alerter en meer geïnteresseerd in hun omgeving
 • Meer plezier in contact
 • Minder huilen
 • Minder aanmaak van cortisol (stresshormoon)
 • Verbeterd het immuunsysteem
 • Verhoogd serotonine niveau bij massage (hormoon voor emotieregulatie)
 • Verhoogd oxytocine niveau bij massage (knuffelhormoon)

Mogelijke effecten bij ouders:

 • Stimuleert ontspanning
 • Verbeterd de interpretatie van de lichaamstaal van het kindje
 • Verhoogd de ouderlijke intuïtie en zelfzekerheid
 • Stimuleert de interactie en positieve hechtingsrelatie ouder-kind

Babytherapie - Bonfarto

Babytherapie

Dikwijls hebben ouders alles gedaan om ervoor te zorgen dat hun baby niet “moet” huilen.  Ze proberen zo goed mogelijk voor de baby te zorgen en in zijn  behoeften te voorzien, wat meestal zorgt voor een rustige, alerte en blije baby.   Luiers zijn ververst, baby heeft gegeten, ligt comfortabel,  …    Maar  soms om onduidelijke redenen blijft een baby huilen.  Deze baby’s dragen vaak meer stress met zich mee dan we aanvankelijk

vermoeden.  Huilen is dan vaak een verhaal vertellen.  Dé manier van de baby om te communiceren over eerder moeilijke ervaringen die hij wil uiten.

Vaak hebben ouders geen idee waar die intense emoties van hun baby vandaan komen.  Ze voelen zich ontredderd, uitgeput, ….  Babytherapie kan dan een hulp zijn voor de baby en een enorme ondersteuning betekenen voor de ouders.

Tijdens de babytherapie communiceert de baby door middel van lichaamstaal.

De baby vertelt ons misschien over een niet zo fijne zwangerschap, een pijnlijke, soms zeer stressvolle geboorte of over de eerste paar dagen, weken of maanden die voor zijn gevoel niet altijd zo harmonieus zijn verlopen.

Babytherapie is luisteren naar het verhaal van het kind en hem doorheen zijn verhaal begrijpen en liefdevol begeleiden samen met zijn ouders.

Nauwkeurig begrijpen wat een kind via lichaamstaal vertelt is een heel belangrijke stap in het helend proces voor het kind.  Als de baby zich begrepen en liefdevol geaccepteerd voelt, dan kan hij de opgeslagen spanningen omtrent die moeilijke gebeurtenissen tijdens de zwangerschap of geboorte loslaten.   Ook het contact tussen ouder en kind wordt hierdoor versterkt.

Waar komt die spanning vandaan?

Geboren worden is voor een baby een zeer vermoeiende en pijnlijke gebeurtenis.  Dit gaat soms gepaard gaat met medische interventies waar we niet altijd vat op hebben, maar die de baby vaak als moeilijk ervaart:

 • Stuitligging
 • Premature geboorte
 • Navelstreng rond hals
 • Inleiden van het geboorteproces
 • Keizersnede
 • Tangverlossing
 • Placentaloslating
 • Anesthesie tijdens de bevalling
 • Couveuse

Maar ook stress en intense emoties die de moeder ervaart rond bepaalde gebeurtenissen tijdens de zwangerschap kunnen een grote indruk op de baby nalaten:

 • ontslag
 • verhuis
 • spanning o.w.v. eerdere miskraam
 • rouw
 • ongewenste/ongeplande zwangerschap
 • ziekte
 • echtscheiding

Wanneer een kind spanningen die hiermee gepaard gaan blijft vasthouden in zijn lichaam kan dit de oorzaak zijn van onderstaande problemen:

 • moeilijk eten
 • veel huilen
 • heel veel of heel weinig slapen
 • ontwikkelingsvertraging
 • overstrekken
 • geen oogcontact maken
 • reflux
 • afwezig zijn

Babytherapie kan dan een veilige ruimte bieden voor de verwerking van deze moeilijke ervaringen en het contact tussen de baby en zijn ouders versterken.

Contacteer Sylvie

Oorspong:    Baby yoga kent nog geen lange traditie, maar wordt de laatste jaren ontwikkeld op basis van Oosterse en Westerse invloeden.

Wat houdt het in:    Baby yoga is een bewegingsvorm waarbij rekken, strekken, buigingen, rotatie, druk en tegendruk toegepast worden.

Doelstelling en effecten:    Baby yoga toepassingen werken in op de souplesse en kracht van de spieren. We stimuleren het lichaamsbesef van de baby in de zin van besef van lichaamsdelen, lichaamsbereik en lichaamsposes, waardoor de lichaamscoördinatie kan worden gestimuleerd. Buiten het bewegingsaspect is er ook het gemeenschappelijk proces of de interactie tussen ouder en kind die plaats vindt bij de verschillende yogatoepassingen. Deze interactie kan gekenmerkt worden door liefdevolle aandacht, containment en geborgenheid, actie-reactie en uitdaging tot exploratie. De yogatoepassingen werken op dit vlak dan ook in op besef van zichzelf en de ander en communicatieve vaardigheden.

Oorsprong:    Sherborne is een vorm van bewegingspedagogiek die ontwikkeld werd door de Engelse Veronica Sherborne. Ze was leerkracht lichamelijke opvoeding en kinesiste en werd geïnspireerd door de kinderen en volwassenen waar ze mee werkte, haar eigen kinderen en door Rudolf Laban, een danser, choreograaf en de pionier van de bewegingsanalyse.

Wat houdt het in:    Sherborne is een vorm van lichaamsgericht werken waarbij deelnemers gestimuleerd worden in bewegingstoepassingen en/of relatiespelen om bepaalde gevoelssensaties, lichaamssensaties en interactie te ervaren . 

Doelstelling en effecten:    Sherborne toepassingen worden gebruikt met de bedoeling om de motorische, verstandelijke en psychosociale ontwikkeling te stimuleren. Centraal staat het stimuleren van het lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn, ruimtebewustzijn en het vermogen om op gepaste wijze met anderen in contact te gaan (vb. ouder-kind interactie).

Bonfarto - Speltherapie

Speltherapie

Jonge kinderen kunnen in onze praktijk terecht voor speltherapie.
Speltherapie is een vorm van psychotherapie die bestemd is voor kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 2 tot ongeveer 12 jaar. Wanneer er zich bij hen problemen voordoen binnen het emotioneel, sociaal of school-functioneren kunnen we met speltherapie aan de slag gaan. Kinderen vinden het soms moeilijk om hun problemen, hun ervaringen en / of emoties te verwoorden. Spel geeft hen een taal die ze kennen en kunnen gebruiken om zich te uiten en moeilijke ervaringen te verwerken.

Ook voor mensen met een verstandelijke beperking kan speltherapie een geschikte behandelvorm zijn.

Naast het werken met verschillende spelvormen zoals het fantasiespel, rollenspel of gezelschapsspel kan er ook gebruik gemaakt worden van speelse middelen zoals tekenen, verven, boetseren, knutselen,…

Het spelen zelf gebeurt in de spelkamer. Dit is voor het kind een veilige plek waar het in alle vrijheid ongestoord kan spelen.

Het kind komt meestal 1 keer per week en mag gedurende 50min vrijuit spelen.

Speltherapie bevrijdt, maakt los en ontspant. In het spel kan het kind emoties ervaringen en belevingen kwijt en kan deze delen met een ander. Het kind krijgt zo grip op zijn omgeving en leert hoe het effectief met zijn probleem om kan gaan.

Op regelmatige basis vinden er ook oudergesprekken plaats om zo de ouders mee op weg te nemen bij het proces van hun kind.

Wanneer gebeurtenissen voor een kind té ingrijpend zijn om ze zelf al spelend te verwerken kan therapeutische ondersteuning nodig zijn. Kinderen laten ons dan vaak doorheen gedragsveranderingen of lichamelijke klachten merken dat ze het moeilijk hebben.

 • teruggetrokken of juist drukker dan normaal
 • slecht slapen, angstig dromen
 • weer bedplassen
 • lichamelijke klachten als buikpijn of hoofdpijn
 • eetproblemen
 • snel prikkelbaar, veel huilen
 • vaak ruzie
 • zich moeilijk kunnen concentreren
 • Leerproblemen
 • Faalangst

Ook als gevolg van moeilijke ervaringen kan een kind emotioneel in moeilijkheden raken:

 • de dood van een geliefd persoon
 • een ongeval
 • een handicap of ziekte
 • pesten
 • geweld
 • seksueel misbruik
 • een echtscheiding
 • een plotse ingrijpende gebeurtenis

Contacteer Sylvie

Zwangerschapsbegeleiding - Bonfarto

Zwangerschapsbegeleiding

De zwangerschap is telkens weer een heel uniek en bijzonder gebeuren.  Lang verwacht, gepland, gewenst, soms ongepland,  … en telkens weer een groeiend wondertje  dat uitkijkt  naar een warme thuis om in geboren te worden.

Deze zwangerschap brengt ongetwijfeld heel wat verandering, vragen, verwachtingen en zorg met zicht mee.  Het is dan ook een héél belangrijke periode voor jezelf en in de ontwikkeling van je kind.  Niet alleen in termen van fysieke ontwikkeling, maar ook in termen van zijn pscho – emotionele ontwikkeling.

De gezondheid en het welbevinden van je kindje worden al van in de moederschoot beïnvloed door zowel de fysieke als emotionele omstandigheden waarin het mag groeien.  De ervaringen in de moederschoot, evenals de geboorte beïnvloeden vele aspecten van het leven.   Genetica speelt hier ook zeker een rol, maar niettemin worden vele diep menselijke kenmerken zoals: besluitvorming, gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen, drive, eetgewoonten, … voor een groot stuk gevormd voor, tijdens en kort na onze geboorte.

Ook  jouw relatie met je kindje begint al lang voor zijn geboorte.  Reeds van bij de start van de groei in de moederschoot ervaren baby’s.   Vanaf het prille begin van de zwangerschap is het kind verbonden met de ervaringen van zijn moeder, haar belevingswereld haar emoties, gevoelens, verwachtingen, … en stemt de baby zijn functioneren hierop af.  Tijdens deze periode in de moederschoot is de baby enorm kwetsbaar en erg gevoelig voor zowel positieve als negatieve ervaringen van buitenaf.  9 maanden lang is er een biologische en emotionele uitwisseling tussen moeder en baby.  Belangrijke indrukken van de moeder zowel over haar innerlijke belevingswereld als vanuit haar dagelijks leven komen bij de baby binnen.  De baby is zich in deze periode dan ook duidelijk bewust van hoe zijn moeder zich voelt én van zijn eigen gevoelens omtrent al deze ervaringen.

Zwangerschapsbegeleiding is in principe geschikt voor elke zwangere vrouw.  Tijdens de zwangerschapsbegeleiding kom je in diepere relatie en communicatie met je ongeboren kindje.  Moeder haar partner en het kindje kunnen op deze manier op een heel warme en intense manier meer vertrouwd raken met elkaar.   Door dit eerlijke en intense contact kan je je kindje een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen geven waardoor er een wederzijdse band ontstaat welke het begin kan zijn van een goede hechting tussen ouder en kind.  Zo draag je zorg voor zijn en jouw emotioneel welbevinden, …  Hierdoor wordt de ouder-kind relatie versterkt.  Deze begeleiding maakt je bewuster van je zwangerschap en je eigen ervaringen en maakt het makkelijker voor jezelf en je kind zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de geboorte en daarna.

Reeds van heel vroeg in de zwangerschap wordt het eerste contact gelegd tussen ouder en kind en kan de veilige hechting van ouder –kind tot ontwikkeling komen.    Dit proces kan worden verstoord, wanneer je als zwangere moeder problemen hebt met gebeurtenissen of situaties in jouw leven door

 • Stress tijdens de zwangerschap
 • Gebeurtenissen tijdens je zwangerschap die het je moeilijk maken:  overlijden, ziekte, ontslag, relatieproblemen,  …
 • Nare herinneringen aan een vorige zwangerschap of bevalling welke je angst inboezemen.  Zoals keizersnede, tangverlossing,…
 • Je hebt angst voor de bevalling
 • Je hebt moeite om dit kindje met open armen te verwelkomen om welke rede dan ook
 • Je hebt eerder een kindje verloren of een miskraam gehad
 • Je staat er alleen voor, er is geen partner die je steunt
 • ….

Zwangerschapsbegeleiding wordt zeker aanbevolen aan deze moeders die zich belast weten door bepaalde gebeurtenissen in hun leven.  Door deze prenatale en perinatale belastingen, waar we als ouders niet altijd vat op hebben, raken steeds meer baby’s emotioneel belast.   Al van in de baarmoeder ervaren baby’s gebeurtenissen, emoties en gevoelens en kunnen zij een onderscheid maken tussen eigen gevoelens, ervaringen en belevingen en die van hun moeder.  Doordat baby’s nog volop in ontwikkeling zijn en dus ook enorm kwetsbaar, zijn ze ook extra gevoelig voor deze gebeurtenissen waardoor deze soms als schokkend of traumatisch ervaren kunnen worden.  Zwangerschapsbegeleiding kan dan een ondersteuning betekenen voor vader, moeder en kind.   Deze begeleiding  geeft ruimte voor jouw verhaal, jouw gevoelens en geeft dan de gelegenheid om deze ervaringen te verwerken en te integreren.  Op deze manier wordt er zorg gedragen voor het emotioneel welbevinden van ouder en kind.

Contacteer Sylvie

Jongeren en volwassenen

Bonfarto - Loopbaancoaching

Loopbaancoaching

Je kan in je professioneel leven moeilijke periodes doormaken. Je lijkt te botsen met anderen, het beleid, met jezelf… Je ziet op tegen de werkdag, het valt je zwaar om een professioneel leven combineren met een gezin, je kan geen ‘nee’ zeggen en het werkt groeit je boven je hoofd. Je wil groeien in je huidige of naar een andere job. Misschien wil je wel iets helemaal anders? Maar wat dan? Wat wil je, wat kan je en hoe geraak je daar. Deze elementen kunnen aan bod komen in de sessies loopbaancoaching. Ik ben erkend door de VDAB en hierdoor kan je dus betalen met loopbaancheques. Zo werken we samen naar werk dat je zin geeft, waarin je jezelf terugvindt. Daar gaan we voor.

Contacteer Isabelle

Psychotherpaie - Bonfarto

Psychotherapie

In het leven komt ieder van ons soms voor moeilijke perioden te staan.
Soms lukt het je om zelf het evenwicht weer te vinden, op andere momenten vind je steun in je omgeving.
Maar soms kan het gebeuren dat je je geen raad meer weet, dat je in cirkels blijft draaien, dat je zoekt naar de zin, de hoop,… naar jezelf.
Een psycholoog of psychotherapeut kan dan samen met jou de zoektocht aangaan, je helpen weer vat te krijgen op de dingen in je leven die je nu lijken te ontglippen.
Een zoektocht die soms lang duurt, soms maar even. Die pijnlijk, maar ook bevrijdend kan zijn. Via gesprekken en beleven, via denken en doen, in veiligheid en vertrouwen, weer komen tot jezelf.
Psychotherapie kan
• je helpen bij het verwerken van intense gebeurtenissen, rouw, trauma, …
• een ondersteuning zijn voor mensen die een moeilijke periode doormaken in het leven,
• mensen met relatieproblemen, angsten, depressie, zelfmoordgedachten,… helpen een weg te vinden
• een hulp zijn voor mensen die kampen met automutilatie, een laag zelfbeeld, faalangst, eetproblemen, autisme, adhd, …
Psychotherapie kan je helpen om te groeien als persoon, om je leven een nieuwe richting te geven, om een duidelijkere kijk te krijgen op situaties, om …

Met deze en zoveel andere problemen willen wij jou steeds helpen. Voor meer info mag je ons altijd contacteren.

Contacteer Sylvie, Isabelle, Marleen

Bonfarto - Relatietherapie

Relatietherapie

“Please remember, the reason you loved me… “(Adele)

Ooit was er de kolkende verliefdheid, dan het kabbelende idyllische beekje van liefde… Maar soms stopt de stroom, of gaat de wegen uit elkaar, verliezen we elkaar uit het oog.  Diep vanbinnen willen we terug bij elkaar komen, willen we in dialoog gaan, willen we vechten vóór elkaar, al lijkt het soms tegen elkaar.
Emoties mengen zich in de gesprekken en de ruzies… of stiltes worden pijnlijk. Om terug in dialoog te gaan, om samen, rustig te kijken naar elkaars gekwetste kant, elkaar weer te gaan begrijpen, het onuitgesprokene uit te spreken, om terug dat ‘winning team’ te vormen… is het soms nodig dat er een derde aan te pas komt. Die mee kijkt, die verheldering kan brengen, die luistert, wanneer jullie dat niet meer doen, die de kracht in jullie als koppel weer naar boven haalt.

Die iemand kan een psycholoog zijn. Die onpartijdig meedenkt en meevoelt, waardoor jullie samen kunnen beslissen: gaan we verder of niet?

Koppeltherapie kan ook in kader van opvoedingsproblemen. Bij kinderen zijn jullie niet enkel man of vrouw, maar ook vader of moeder. En we willen allemaal het beste voor onze kinderen… maar soms is het een hele klus.

Opvoedingsproblemen wegen op het gezin, de omgeving, het kind, de relatie tussen u beide, tussen u en uw kind, …

Er zijn al honderden boeken verschenen over opvoeden, toch blijft het vaak een aanvoelen, vanuit het hart of de buik. En soms horen we niet meer wat ons aanvoelen ons wil zeggen en weten we het niet meer, zitten we met de handen in het haar, voelen we ons niet goed genoeg als vader, als moeder, …  Toch heeft het kind baat bij een warme en gestructureerde opvoeding. Therapeutische gesprekken als koppel, als ouders, kunnen hiertoe bijdragen.  Om weer te zien wat we niet meer zien, om te voelen wat we niet meer voelen en vooral om terug te genieten van onze kinderen (en zij ook weer van ons, de ouders).

Contacteer Isabelle, Marleen

Het was toch maar een dier.

Dit hoor je nogal eens wanneer je verdrietig bent om het overlijden van je trouwe viervoeter.  Alsof rouwen om een dier niet toegestaan is.
Nochtans hebben we een sterke emotionele band met onze huisdieren.
Het is ons maatje, onze steun en toeverlaat die onvoorwaardelijke liefde geeft.  Bovendien geeft hij structuur aan ons leven door de verzorging die hij nodig heeft. Denk maar aan de wandeling die je elke dag maakte met je hond, of de kattenbak die schoongemaakt moest worden of het konijntje dat nog een fris hok nodig had.

Het is niet raar te bedenken dat je leven overhoop gehaald kan worden door het wegvallen van je trouwe kameraad. Verlies van je huisdier kan dus wel degelijk een rouwreactie oproepen. Vaak komen we er echter zelf wel uit of met behulp van vrienden of familie. Maar soms is het verdriet te groot en loop je vast in een doolhof van emoties en gedachten.

Op zulke momenten kan het belangrijk zijn om hulp te krijgen van een buitenstaander die naar je luistert en je ondersteunt om er terug bovenop te komen.

En denk niet dat je raar bent. Je bent echt niet de eerste die hulp zal zoeken om het verlies van je huisdier te verwerken.

Samen met jou wil ik stilstaan bij het verhaal
van je lieve vriend en het verdriet dat je voelt.

Contacteer Marleen

Linkhoutstraat 327 – 3560 Lummen

Contacteer ons!

Downloads

Bonfarto

Terugbetaling

Blog